Temat dziesiąty

 

SPORY Z UBEZPIECZYCIELEM

 

W procesie likwidacji szkody ubezpieczyciel stara się często tak działać aby kwota wypłacona poszkodowanemu była jak najniższa. Powstaje w ten sposób sytuacja w której poszkodowany musi dochodzić swoich spraw na zasadzie przysłowiowego targu . Przedstawiona wycena poszkodowanemu odbiega niejednokrotnie w sposób znaczny od rzeczywistości. Jednak poszkodowany nie jest skazany na decyzję podjętą przez zakład ubezpieczeń i może się odwołać.

 

W kosztorysach z firm ubezpieczeniowych pojawia się zapis o amortyzacji części. Jeśli auto posiadało oryginalne elementy ,które uległy uszkodzeniu powinny być zamontowane takie same a nie zamienniki . Tłumaczenia, iż zastosowanie oryginalnych części spowoduje wzrost wartości auta nie ma uzasadnienia. Nigdy nie dzieje się tak, że samochód jest wart więcej niż przed kolizją.Ma to także odniesienie nawet w przypadku starych samochodów w dobrym stanie. W takiej sytuacji można powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 80/11.

W przypadku kiedy ubezpieczyciel neguje nasze prawo do części oryginalnych można powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012r. w sprawie o sygnaturze III CZP 85/11.

 

W przypadku zaniżania wartości szkody lub odmowie jej wypłaty warto skorzystać z pomocy Rzecznika Ubezpieczonych tel. 0223337326, www.rzu.gov.pl. Biuro znajduje się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 87.

 

W przypadku odszkodowania z polisy OC sprawcy, poszkodowanemu przysługuje samochód zastępczy na czas naprawy jeśli pokrzywdzony nie posiada innego samochodu. Firmy ubezpieczeniowe starają się kwestionować możliwość korzystania z samochodu zastępczego. Należy się powołać w takim przypadku na uchwałę Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 r w sprawie o sygnaturze III CZP /11.

 

W przypadku samochodów do 5 lat istnieje coś takiego jak UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU. Jest to różnica pomiędzy wartością samochodu przed uszkodzeniem i po jego naprawie. Pamiętać trzeba ,że dotyczy to samochodów, które przed powstaniem szkody były bezwypadkowe. W sporze o utratę wartości można się powołać na uchwałę Sądu Najwyższego z 12 października 2001r. w sprawie o sygnaturze III CZP 57/01.

 

materiały za tygodnikiem motoryzacyjnym MOTOR nr 6/2014, 03.02.2014.