Wycena maszyn i urządzeń

Wycena maszyn i urządzeń

Prowadząc zakład wytwórczy lub wykonując usługi z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn , czasem potrzebny jest nowy sprzęt aby zwiększyć produkcję , poszerzyć zakres usług , wymienić urządzenia na inne, sprzedać albo kupić .

Wycena maszyny lub urządzenia może okazać się dla właściciela kłopotliwa, dlatego pomocna staje się wycena wykonana przez rzeczoznawcę.