Badanie profili wewnętrznych

Zdjęcia przedstawiają obraz z kamery teleskopowej wprowadzonej do profili wewnętrznych samochodu. Za pomocą tego badania można w sposób jednoznaczny ustalić stan techniczny wewnętrznych elementów nośnych samochodu na występowanie korozji oraz przeprowadzone naprawy blacharskie. Można także ujawnić czy samochód nie był zatopiony podczas powodzi.

Sprawdzanie profili samochodowych

Sprawdzanie profili samochodowych

Sprawdzanie profili samochodowych

Sprawdzanie profili samochodowych

Sprawdzanie profili samochodowych

Sprawdzanie profili samochodowych